List Grid
Pokaż:
Sortuj po: Strona: << 1 >> 
 • Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS

  Poliuretanowy klej do styropianu TO-KPS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Może być stosowany w systemach ociepleń zarówno w budynkach nowych, jak i poddawanych renowacji. Klej poliuretanowy TO-KPS można także stosować do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych, kasetonów, paneli,  parapetów oraz  elementów wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), wełny mineralnej, PU. Służy do przyklejania styropianu (EPS) do podłoży mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, keramzytobetonowych, betonu, elementów ceramicznych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowowapiennych itp. powierzchni oraz do drewna, metali, membran bitumicznych.

  Cechy produktu:
  • wysoka trwałość
  • doskonała termoizolacyjność
  • łatwy, wygodny i szybki w nakładaniu
  • czysty w użyciu
  • kołkowanie już po 2 godzinach 
  • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych styropianu (EPS) i XPS
  • wysoka trwałość
  • doskonała termoizolacyjność
  • likwiduje mostki termiczne
  • nie zawiera rozpuszczalników i freonów
  Dane techniczne Kleju poliuretanowego do styropianu TO-KPS:
  • Przyczepność do podłoża:  ≥ 0,3 MPa
  • Przyczepność do styropianu:   ≥ 0,1 MPa
  • Czas otwarty (czas zachowania zdolności klejenia):  ≤ 10 minut
  • Korygowalność:   ≤ 10 minut
  • Czas utwardzania:  ok. 2 godz. *)
   *) Przy wilgotności względnej 55%, wyższa wilgotność skraca ten czas.
  Wydajność kleju:
          - przyklejanie płyt EPS i XPS w systemach ETICS  ok. 8 m2
          - przyklejanie płyt fundamentowych EPS i XPS   ok. 12 m2
          - przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych w zależności od równości podłoża  ok. 15 m2

  Przechowywanie:
  12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry, w temperaturze od +5°C do +30°C.

  Dodatkowe informacje:

  Wyrób zawiera izocyjaniany. Należy unikać kontaktu ze skórą i nie wdychać gazów, co może powodować uczulenie. Chronić przed temperaturami powyżej +50°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie dziurawić puszki, również po użyciu. Produkt jest skrajnie łatwopalny. Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne. 

  39,00 zł.
 • Klej do styropianu TO-KS

  Klej do styropianu TO-KS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Może być stosowany do wykonywania ociepleń zarówno budynków nowych jak i poddawanych renowacji.Służy do przyklejania styropianu do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetowych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych powierzchni, betonu, gazobetonowych, kamieni naturalnych, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych itp.

  Cechy produktu:
  • wysoka trwałość
  • do przyklejania styropianu
  • bardzo dobre właściwości robocze
  • łatwy w stosowaniu
  • odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
  • do wnętrz i na zewnątrz
  • bardzo dobra przyczepność
   Dane techniczne Kleju do styropianu TO-KS:
   • Przyczepność do podłoża:  ≥ 0,25 MPa 
   • Przyczepność do styropianu:   ≥ 0,08 MPa
   • Grubość warstwy:  3 ÷ 6 mm
   • Temperatura stosowania i podłoża:   +5°C ÷ +30°C 
   • Orientacyjne zużycie suchej mieszanki:   ok. 4,0-5,0 kg/m2
   • Czas zużycia:  do 2 godz.
   • Czas wysychania:  ok. 48 godz.*)
   *)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie.

   Przechowywanie:
   12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.

   Dodatkowe informacje:

   Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem.

   29,30 zł.
  • Uniwersalny klej do styropianu i siatki TO-KU

   Klej uniwersalny TO-KU jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Może być stosowany do wykonywania systemów ociepleń zarówno budynków nowych jak i poddawanych renowacji. Zalecany do przyklejania styropianów grafitowych. Służy do przyklejania styropianu do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, keramzytobetonowych, gazobetonowych, elementów ceramicznych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojącej.

   Cechy produktu:
   • do przyklejania styropianu i wykonywania warstwy zbrojącej
   • do wnętrz i na zewnątrz 
   • odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
   • bardzo dobre właściwości robocze 
   • zbrojony rozproszonymi włóknami polipropylenowymi 
   • bardzo dobra przyczepność 
   • wysoka trwałość 
   • łatwy w stosowaniu
    Dane techniczne Uniwersalnego kleju do styropianu i siatki TO-KU:
    • Przyczepność do podłoża:  ≥ 0,25 MPa 
    • Przyczepność do styropianu:   ≥ 0,08 MPa
    • Grubość warstwy:  3 ÷ 6 mm
    • Temperatura stosowania i podłoża:   +5°C ÷ +30°C 
    • Czas zużycia:  do 2 godz.
    • Czas wysychania:  ok. 48 godz.*)
    *)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie.

    Orientacyjne zużycie suchej mieszanki: 
            - przyklejanie styropianu:   ok. 4,0-5,0 kg/m2
            - zatapianie siatki:   ok. 4,0-4,5 kg/m2

    Przechowywanie:
    12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.

    Dodatkowe informacje:

    Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem.

    39,00 zł.
   • Klej uniwersalny biały do styropianu i siatki TO-KUB

    Biały klej uniwersalny Termo Organika TO-KUB jest częścią systemu ociepleń Termo Organika. Może być stosowany do wykonywania systemów ociepleń zarówno budynków nowych jak i poddawanych renowacji. Służy do przyklejania styropianu do podłoży mineralnych np.: prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojącej.

    Cechy produktu:
    • do wnętrz i na zewnątrz
    • kolor biały
    • zawiera wysokogatunkowy biały cement portlandzki, wypełniacze mineralne oraz dodatki modyfikujące
    • bardzo dobra przyczepność
    • do przyklejania styropianu i wykonywania warstwy zbrojącej
    • zbrojony rozproszonymi włóknami poli-propylenowymi
    • bardzo dobre właściwości robocze
    • łatwy w stosowaniu
    • nie wymaga gruntowania (przed nałożeniem tynku mineralnego Termo Organika TO-TM)
    • wysoka trwałość
    • odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
     Dane techniczne Kleju uniwersalnego do styropianu i siatki TO-KUB:
     • Przyczepność do podłoża:  ≥ 0,25 MPa 
     • Przyczepność do styropianu:   ≥ 0,08 MPa
     • Grubość warstwy:  3 ÷ 6 mm
     • Temperatura stosowania i podłoża:   +5°C ÷ +30°C 
     • Czas zużycia:  do 2 godz.
     • Czas wysychania:  ok. 48 godz.*)
     *)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie.

     Orientacyjne zużycie suchej mieszanki:
      
             - przyklejanie styropianu:   ok. 4,0-5,0 kg/m2
             - zatapianie siatki:   ok. 4,0-4,5 kg/m2

     Przechowywanie:

     12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.

     Dodatkowe informacje:

     Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem.

     49,40 zł.
    • Klej do wełny mineralnej TO-KW

     Może być stosowany do wykonywania ociepleń zarówno budynków nowych jak i poddawanych renowacji. Służy do przyklejania wełny do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych.

     Cechy produktu:
     • do wnętrz i na zewnątrz
     • wysoka trwałość
     • odporny na warunki atmosferyczne  (mrozoodporny i wodoodporny)
     • do przyklejania wełny mineralnej
     • bardzo dobra przyczepność
     • łatwy w stosowaniu
     • bardzo dobre właściwości robocze
      Dane techniczne Kleju do wełny mineralnej TO-KW:
      • Przyczepność do podłoża:  ≥ 0,3MPa 
      • Przyczepność do wełny:   ≥ 0,015 MPa
      • Grubość warstwy:  3 ÷ 6 mm
      • Temperatura stosowania i podłoża:   +5°C ÷ +30°C
      • Orientacyjne zużycie suchej mieszanki:  ok. 4,0-5,0 kg/m2
      • Czas zużycia:  do 2 godz.
      • Czas wysychania:  ok. 48 godz.*)
      *)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie.

      Przechowywanie:

      12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.

      Dodatkowe informacje:

      Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem. Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

      38,40 zł.
     • Klej uniwersalny do wełny mineralnej i siatki TO-KWU

      Może być stosowany do wykonywania systemów ociepleń zarówno budynków nowych jak i poddawanych renowacji. Klej uniwersalny TO-KWU do przyklejania wełny i zatapiania siatki jest częścią systemu ociepleń Termo Organika® W. Służy do przyklejania wełny do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojącej. 

      Cechy produktu:
      • zawiera rozproszone włókna polipropylenowe
      • bardzo dobra przyczepność
      • wysoka trwałość
      • do przyklejania wełny i wykonywania warstwy zbrojonej
      • łatwy w stosowaniu
      • do wnętrz i na zewnątrz
      • odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
      • bardzo dobre właściwości robocze
       Dane techniczne Kleju uniwersalnego do wełny mineralnej i siatki TO-KWU:
       • Przyczepność do podłoża:  ≥ 0,25MPa 
       • Przyczepność do wełny:   ≥ 0,015 MPa
       • Grubość warstwy:  3 ÷ 6 mm
       • Temperatura stosowania i podłoża:   +5°C ÷ +30°C
       • Czas zużycia:  do 2 godz.
       • Czas wysychania:  ok. 48 godz.*)
       *)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie.

       Orientacyjne zużycie suchej mieszanki:
        
               - przyklejanie styropianu:   ok. 4,0-5,0 kg/m2
               - zatapianie siatki:   ok. 4,0-4,5 kg/m2

       Przechowywanie:

       12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, zamkniętych workach, składowanych na paletach w suchych warunkach.

       Dodatkowe informacje:

       Wyrób zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Nie wdychać pyłów i unikać ochlapania zaprawą. W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą i mydłem.

       51,00 zł.
      • Siatka zbrojąca z włókna szklanego TO-S145

       Siatka elewacyjna Termo Organika TO-S145 jest wysokojakościową powlekaną siatką z włókna szklanego do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń.

       Cechy produktu:

       • do typowych zastosowań
       • niepalne
       • odporne na alkalia
       • elastyczne
       • łatwe w montażu
       • wielkość opakowania 50m2

        Przeznaczone do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie ociepleń Termo Organika®.

        279,00 zł.
       • Siatka zbrojąca z włókna szklanego TO-S170

        Siatka elewacyjna Termo Organika TO-S170 jest wysokojakościową powlekaną siatką z włókna szklanego do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń w przypadku konieczności dodatkowego wzmocnienia elewacji, np. w obrębie cokołów.

        Cechy produktu:

        • wielkość opakowania 50m2
        • niepalne
        • odporne na alkalia
        • elastyczne
        • łatwe w montażu

         Przeznaczone do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie ociepleń Termo Organika®.

         290,00 zł.
        • Aplikator do kleju poliuretanowego TO-AKP


         80,00 zł.
        • Czyścik do aplikatora kleju poliuretanowego

         Preparat Great Stuff Pro o pojemności 500 ml służący do czyszczenia aplikatora po zastosowaniu kleju poliuretanowego lub pianki montażowe.

         24,90 zł.
        • Pianka montażowa

         Pianka montażowa Termo Organika służy do wypełniania szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej w systemach ocieplania budynków (ETICS), wypełniania szpar wokół ram okiennych i drzwiowych, izolowania przelotów rur w murach i ścianach, izolowania wodociągów i zbiorników wodnych, wypełniania szpar wokół podłóg i listew przypodłogowych, wypełniania szczelin, małych otworów w ścianach oraz innych zagłębień. Świeża piana przylega do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowlanych w tym do materiałów izolacyjnych, takich jak styropian, XPS, wełna mineralna, itp. Dostępna w wersji z wężykiem lub do użytku przy pomocy aplikatora TO-AKP.

         Cechy produktu:

         • zawiera bezpieczny dla środowiska propelent, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi UE
         • nie zawiera rozpuszczalników i freonów
         • jednoskładnikowa
         • daje się szlifować i malować
         • na bazie prepolimeru poliuretanowego
         • utwardzenie pod wpływem wilgoci
         • niskorozprężna
         • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych i do styropianu
         • wysoka trwałość
         • łatwa, wygodna i szybka w nakładaniu
         • czysta w użyciu
         • doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna
         • likwiduje mostki termiczne

         Zastosowania pianki montażowej Termo Organika:

         • izolowanie przelotów rur w murach i ścianach
         • wypełnianie szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej w systemach ocieplania budynków (ETICS)
         • wypełnianie szpar wokół ram okiennych i drzwiowych
         • izolowanie wodociągów i zbiorników wodnych
         • wypełnianie szpar wokół podłóg i listew przypodłogowych
         • wypełnianie szczelin, małych otworów w ścianach oraz innych zagłębień.
          Dane techniczne pianki montażowej:
          (Dane odnoszą się do świeżej piany)
          • Wydajność: (w zależności od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza)    ok 45 litrów
          • Czas tworzenia naskórka    ok. 5-12 min.
          • Czas pełnego utwardzania:    ok. 24 godz.
          • Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka:     poniżej 1 kg/m2
          • Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +40°C i wilgotności względnej 95%:    poniżej 3%
          • Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +70°C:     poniżej 4%
          • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:    powyżej 40 kPa
          • Wytrzymałość na rozciąganie:    powyżej 100 kPa
          • Minimalna temperatura pracy:    +5°C
          • Maksymalna temperatura pracy:    +30°C
          • Optymalna temperatura pracy: (puszka, powierzchnia nakładania)     +20°C
          • Stabilność temperaturowa:  -50°C ÷ +90°C
          Przechowywanie:
          12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry w temperaturze od +5°C do +30°C

          Dodatkowe informacje:
          Wyrób zawiera izocyjaniany.Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.


          22,90 zł.
         • Pianka montażowa zimowa

          Niskorozprężna zimowa piana montażowa Termo Organika służy do wypełniania szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej w systemach ocieplania budynków
          (ETICS), wypełniania szpar wokół ram okiennych i drzwiowych, izolowania przelotów rur w murach i ścianach, izolowania wodociągów i zbiorników wodnych, wypełniania szpar wokół podłóg i listew przypodłogowych, wypełniania szczelin, małych otworów w ścianach oraz innych zagłębień. Świeża piana przylega do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, w tym do materiałów izolacyjnych takich jak styropian, XPS, wełna mineralna, itp.

          Cechy produktu:

          • łatwa, wygodna i szybka w nakładaniu, czysta w użyciu
          • temperatura aplikacji: od -10°C, utwardzanie pod wpływem wilgoci
          • daje się szlifować i malować
          • jednoskładnikowa, wysoka trwałość, niskoprężna
          • likwiduje mostki termiczne, nie zawiera rozpuszczalników i freonów
          • zawiera bezpieczny dla środowiska propelent, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi UE
          • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych i do styropianu (EPS), XPS i wełny
          • na bazie prepolimeru poliuretanowego
          • wytrzymałość na działanie temperatur od -50°C do +90°C
          • doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna

          Zastosowania pianki montażowej Termo Organika:

          • izolowanie przelotów rur w murach i ścianach
          • wypełnianie szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej w systemach ocieplania budynków (ETICS)
          • wypełnianie szpar wokół ram okiennych i drzwiowych
          • izolowanie wodociągów i zbiorników wodnych
          • wypełnianie szpar wokół podłóg i listew przypodłogowych
          • wypełnianie szczelin, małych otworów w ścianach oraz innych zagłębień.
          Dane techniczne pianki montażowej:
          (Dane odnoszą się do świeżej piany)
          • Wydajność: (w zależności od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza)    ok 45 litrów
          • Czas tworzenia naskórka    ok. 5-12 min.
          • Czas pełnego utwardzania:    ok. 24 godz.
          • Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka:     poniżej 2 kg/m2
          • Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +40°C i wilgotności względnej 95%:    poniżej 5%
          • Zmiany wymiarów liniowych po 24 h przechowywania w temperaturze +70°C:     poniżej 6%
          • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:    powyżej 50 kPa
          • Wytrzymałość na rozciąganie:    powyżej 100 kPa
          • Minimalna temperatura pracy:    -10°C
          • Maksymalna temperatura pracy:    +30°C
          Przechowywanie:

          12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry w temperaturze od +5°C do +30°C

          Dodatkowe informacje:
          Wyrób zawiera izocyjaniany. Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

          26,50 zł.